Referenser

Se bilder genom att välja ett referensobjekt under fliken "Referensarbeten"

 

Tillbyggnad Rävlanda idrottshall 2009 Ove Dahlström, Härryda Kommun
 
Ombyggnad klubblokal, café & omklädning,
Råda Ridklubb, Mölnlycke
2009 Roger Andersson, Härryda Kommun
 
Fasadrenovering Hantverkshuset Stampen
målning samt fönsterbyte ca 300 st
2008 Higab, Kristina Sarapik
 
Totalentreprenad om- och tillbyggnad
Landvetterskolan ca 950 m2
2008 Härryda Kommun, Göran Thorson
 
Nybyggnad av massivträvilla, Mölnlycke 2007 Anders Olsson
 
Totalentreprenad 2 st 4:a vånings punkthus med 28 lägenheter, Hindås 2007 Förbo, Kenny Marcussen
 
Tillbyggnad Orrekullens Gruppbostad,
Mölnlycke
2007 Härryda Kommun, Göran Thorson
 
Tillbyggnad två avd Hällingsjö förskola 2006 Härryda Kommun, Göran Thorson
 
Ombyggnad av Olsfors reningsverk 2006 Bollebygds Kommun, Stefan Sjödin
 
Ombyggnad Björkelids ålderdomshem 2005 Härryda Kommun, Kristina Sarapik
 
Konvertering till fjärrvärme Landvetterskolan 2005 Härryda Kommun, Rustan Johansson
 
Totalrenovering Bollebygds prästgård 2005 Bollebygds kyrka, Lennart Almén
 
Tillbyggnad Landvetter ishall. 2004 Härryda Kommun, Göran Thorson
 

Ombyggnad Högadalskolan,

Mölnlycke,etapp II

2004 Härryda Kommun, Rustan Johansson
 
Nybyggnad av begravningskapell, Landvetter 2004 Svenska Kyrkan Landvetter, Ewald Jonsson
 
Nybyggnad av villa, Solkullen Hindås 2004 Peter Grönberg
 
Ombyggnad Högadalskolan, Mölnlycke etapp I 2003 Härryda Kommun, Rustan Johansson
 
Nytt storkök, Strömma lantbrukskola 2003 Västfastigheter, Bertil Nordberg
 
Totalrenovering källare efter vattenskada 2003 Trygg-Hansa, Sven Berglund
 
Nybyggnad av förskola, Rävlanda 2002 Björketorps församling, Bengt Johansson
 
Tillbyggnad av Rävlanda församlingshem. 2002 2002 Björketorps församling, Bengt Johansson
 
Nybyggnationer samt underhållsarbeten på
Aspen Petroleum, Hindås.
Aspen, Jan Lindblad
 
Reparationer, ombyggnader samt underhållsarbeten
på Härryda Kommuns fastigheter
Härryda kommun, Roger Andersson
Ove Dahlström,